Theos soverom.

Animert kortversjon av prosessen frem mot illustrasjonen av Theo soverom.

Oversiktsbilde av det magiske landet.

Karakterer fra boka.

Animert kortversjon av prosessen frem mot illustrasjonen av heksas tronrom.

Fra en av scenene i boka.

Visualiseringsskisse av hovedkarakteren, Theo.

Fra en av scenene i boka, inkludert en tidlig versjon av Theo.

Skisseprosessen bak heksa Ipswich.