Videopresentasjon av boka.

Verktøy, originaltegning, og sluttprodukt.

Innledende skisser.